Arxiu Llueca-Juesas d'Imatges de Sagunt

Emilio Llueca Úbeda inicia, a la fi dels anys seixanta, la qual cosa seria l'Arxiu del cronista. Recull i classifica tot tipus de material documental, en principi de les localitats del Valle de Va segar i de la pròpia ciutat de Sagunt, on resideix el creador del fons documental des de 1963. Més tard es planteja la necessitat de recuperar els documents, tant escrits com a gràfics de la ciutat de Sagunt i de la resta del Camp de Morvedre que va trobant-s'en tendes d'antiguitats i rastres valencians i en els seus freqüents viatges professionals, on visita i busca les existències en llibreries d'ocasió, rasclets i tendes d'antiguitats sobretot a París, Hamburg, Londres, Florència i Amsterdam.
El fons documental passés a formar part del propi arxiu iniciat com a resultat del seu treball de recerca com a cronista des de 1971, en ser nomenat cronista oficial de Benifairó de les Valls. L'Arxiu del cronista oficial de Benifairó de les Valls, Benevites i Quartell es consolida, passant a denominar-se Arxiu Llueca-Juesas d'Imatges de Sagunt, atès que a aquesta ciutat correspon més del 90 per cent de la documentació acumulada, i es posa a la disposició dels estudiosos i investigadors a partir de 1976, quan adquireix la família aquest compromís social amb la ciutat i la seva comarca.

Quan s'inicia l'Arxiu, recollint tot allò que alguna manera tingués relació a Sagunt o el seu entorn, el seu promotor no troba el suport oficial sol·licitat a l'Ajuntament de Sagunt i algunes institucions locals. La dedicació i l'esforç econòmic realitzat ha donat com resultat la formació d'un interessant fons a l'hora de documentar aspectes de la història de la ciutat de Sagunt i de la seva comarca. Documents (sobretot dels segles XVIII, XIX i XX), gravats, dibuixos, fotografies, mapes, plànols, targetes postals, retallades de periòdics, publicacions de petit format, cartells, història postal, publicitat de la taronja, etiquetes de vins, licors, croms, patrimoni, etc. són alguns dels materials que conformen l'Arxiu.
Gran part dels materials continguts en aquest fons documental s'han mostrat en exposicions i congressos. Han estat i són base de molts treballs de recerca i elaboració de tesis doctorals, tesines, llibres, articles i informes jurídics sobre Sagunt i el Camp de Morvedre. Des de fa alguns anys el fons documental és consultat per estudiants, professionals, estudiosos i investigadors de molt diverses disciplines (arquitectura, història, geografia, belles arts, periodisme, imatge i comunicació, etc.) de la pròpia ciutat de Sagunt i de la comarca del Camp de Morvedre, com de fora d'ella.

Actualment s'està procedint a l'inventariat de tots els materials continguts en aquest arxiu, donant-los a conèixer a través de publicacions especialitzades.

Tots els préstecs, publicacions, exposicions, consultes i totes aquelles activitats que se celebren es realitzen sense ànim de lucre, ja que mai s'ha cobrat gens a ningú, totes les despeses corren amb càrrec a la família propietària del fons documental.